PÜSKÜRTME BETON VE ALTYAPI ELEMANLARI

Üstün performans

Püskürtme beton, uygulama ve teknik konular bakımından benzersizdir. Propex Beton Sistemleri ürün geliştiricileri, püskürtme betonun özel sorunlarını karşılamak amacıyla benzersiz bir ürün geliştirmişlerdir. ENDURO® makrosentetik fiberler ve Fibermesh® mikrosentetik fiberler, geleneksel hasır demir donatının sağlayamadığı bir çok avantajı sağlamaktadırlar.

 

Bir çok kritik uygulamada kullanılabilir. Yapı onarımı, büyük yer altı stabilizasyonları, şev stabilizasyonları, kıyı ve liman yapıları onarımları, tanklar, silolar, depolar, havuzlar, sismik modernizasyonlar, istisnat duvarları, zemin iyileştirme gibi püskürtme beton gerektiren alanlarda rahatça kullanılabilir.

Hızlı inşa, artan tokluk.

 • Mikro ve makro sentetik beton lifleri, direkt püskürtme beton karışımına eklenir. Hasır demir donatının beraberinde getirdiği işçilik maliyetini, kurulum masrafını ve diğer sorunları önler.
 • Sentetik Fiber Donatılar, püskürtme betona homojen dağılarak tokluğu artırır, eğilme mukavemetini, çekme mukavemetini artırarak betonun çatlamasını, kırılmasını, parçalanmasını önler.
 • Fibercast fiber beton donatıları, beton kullanım miktarını azaltır. Hasır demir donatı ile karşılaştırıldığında, beton yüzeye daha iyi tutunur, böylece önemli bir maliyet tasarrufu sağlanmış olur.
 • Hasır demir donatı ile karşılaştırıldığında, bir diğer avantajı da korozyona uğramaması, dolayısıyla betonarma tabakanın mukavemetinin düşmemesidir.
 • Uygulanmasından sonra ilk 24 saat içinde püskürtme betonun mukavemetini artırarak, taze betonda meydana gelebilecek çatlamaları önler.
 • Geri düşme kuvvetini artırır, püskürtme betonun yüzeyden ayrılıp yere düşmesini azaltır. Beton karışımının yüzeye sıkıca tutunmasını sağlayarak maliyeti önemli ölçüde düşürür.

Plastik betonun rötre çatlamalarını önler.

 • Güvenliği artırır. Daha fazla öngörülebilir ve güvenli püskürtme beton karışımı sağlar.
 • Geri düşmeyi engelleyerek daha güvenli püskürtme uygulaması yapılmasını sağlar.
 • Kaya patlamasına, yüzey taş çatlaması ve tekrarlanan patlama stresine karşı üstün dayanıklılık sunar.
 • Fibermesh 150 mikforiber donatılar, yangın dayanımını yükselterek yüksek sıcaklık altında çatlamayı, kırılmayı ve parçalanmayı önler.
 • Tünellerde, Madenlerde ve benzeri insan hayatının önemli olduğu inşaatlarda, afet / yangın dayanımını yükselterek insan hayatını korur.